R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Patentstyret ønsker at varemerkeinnehavere endrer varefortegnelser som inneholder «Hele klassen»

12. juni 2019: Vi ønsker denne endringen for å få et varemerkeregister med klare og entydige rettigheter. Vi oppfordrer derfor alle med varefortegnelser som inneholder «hele klassen» til å gjøre endringer.

Det er flere grunner til dette ønsket:

  • Innehaverne får bevissthet rundt verneomfanget av egen registrering
  • Tredjemenn kan forstå hva rettighetene i varemerkeregisteret gjelder
  • Patentstyret gir riktige registeringer når vi vurderer forvekselbarhet

«Klasse 42: Hele klassen» er i en særstilling.

Det er nå 20 år siden klasse 42 ble splittet opp i klasse 42, 43, 44 og 45, og det er på tide at innehavere av registreringer som fortsatt inneholder «Klasse 42: Hele klassen» omklassifiserer for å tydeliggjøre hva eneretten gjelder.

Varemerkeloven og varemerkeforskriften sier klart at innehaver er ansvarlig for at registreringen er i samsvar med gjeldende Nice-avtalen for klassifikasjon. Patentstyret vil i løpet av de neste månedene sende ut brev i sakene som inneholder «Klasse 42: Hele klassen», med oppfordring om å endre varefortegnelsen til gjeldende klassifikasjon.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Solrun Dolva, tlf.  22387654

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: