Patentstyrets arbeidsgruppe for varemerke: møte med representanter fra fullmektigbransjen

11. juni 2019: Arbeidsgruppen hadde sitt første møte den 29. mai. Hensikten fra Patentstyrets side er å lufte tanker vi har om fremtidig behov og utfordringer, og å sjekke ut om vi er på riktig vei i de prioriteringene vi gjør.

Det er viktig for oss å kunne diskutere noen ulike veivalg som vi må gjøre for å bli bedre. Fullmektigene har mulighet til å komme med innspill til Patentstyret i møtet. Vi ønsker tilbakemeldinger på bransjens behov, utfordringer og hvordan de opplever Patentstyret. Patentstyret opplevde møtet som meget konstruktivt, med en god og åpen dialog.

Vi tror at en slik gruppe kan bidra til at vi oppfyller Patentstyrets strategi, og at vi på sikt kan bli blant de 5 beste kontorene i Europa.

Vi er veldig glade for at Kristina Edén Johnsen fra Acapo og Thomas Hvammen Nicholson fra Protector deltar i gruppen.

Neste møte avholdes 3. september 2019.

Ansvarlig: Solrun Dolva og Knut Andreas Bostad

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: