Søk om midler til designdrevet innovasjon

14. mars 2019: Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan du søke om midler for 2019.

Gjennom DIP kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Når designeren involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Det ligger over åtte millioner i årets pott. Søknadsfrist er 16. mai.

Les mer på DOGAs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: