Økning i norske patentsøknader til Europa (Illustrasjonsfoto: iStock/marchmeena29)

Sterk økning i norske patentsøknader til Europa

15. mars 2019: Antall søknader fra norske søkere til Det europeiske patentverket (EPO) økte med nesten 15 % i 2018

EPO, som behandler europeiske patentsøknader, mottok i fjor 174 000 søknader totalt, en økning på 4,6 %.

Antallet patentsøknader fra europeiske land økte i gjennomsnitt med 3,8%, mens antallet søknader fra Norge økte med 14,9%. Norge var dermed det skandinaviske landet med størst økning i 2018.

Tyskland leverte flest patentsøknader i Europa, mens Norge havnet på 14. plass.

Blant de norske selskapene som leverte flest søknader finner vi store norske industriselskap som Yara, PGS Geophysical og Nordic Semiconductor.

— Det er gledelig at norsk næringsliv søker flere patenter i Europa, og derved kan styrke konkurranseevnen sin, sier direktør i Patentstyret, Per Foss.

Se EPOs årsrapport (lenke til EPOs nettsider)

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: