eqe_utdanning960.jpg
Foto: iStock

Utdanningsprogram for fullmektiger

20. mars 2019: Skal du ta EQE-eksamen? Nå kan du søke om ekstra pedagogisk støtte og tilgang til undervisningsressurser. Søknadsfristen er 8. april 2019.

OBS! Antall plasser er svært begrenset.

Norge har fylt kvoten for å få inn flere deltakere i EPOs opplæringsprogram som forberedelse til å ta EQE-eksamen. Det er imidlertid likevel mulig å få støtte gjennom det såkalte «Extended Support for successful CSP countries». Skal du ta noen av EQE-eksamenene i 2020, kvalifiserer du til å få støtte gjennom «Extended Support»-programmet.

EPO - logo

For å søke må du:

  • Fylle ut søknadsskjema (PDF-dokument)
  • Innhente dokumentasjon som viser at du er registrert til å gjennomføre enten EQE-pre-exam eller en/flere av EQE-eksamenene
  • Sende skjema og dokumentasjon til kurs@patentstyret.no merket med «CSP Extended Support».
  • Legge ved støttebrev fra arbeidsgiver, eget motivasjonsbrev, bevis for bostedsadresse.

Mer informasjon om støtteordningen fra EPO:

What is CSP Extended Support?

Extended support is the provision of an up-to-date set of essential texts that a student requires in order to prepare for the EQE. The current list of texts will be provided. In addition, pre-exam students will also receive free access to the EPO's pre-exam online training programme.

Extended Support is awarded once a year, and is valid from 1 June of the year of granting the support, until the following EQE examination.

Which countries are eligible for Extended Support?

Extended Support is available annually to up to 20 EQE candidates from each of the 23 countries initially admitted to the CSP programme, but which countries have already fulfilled their CSP quota (i.e.10 students have already been admitted to CSP or the country has 5 or more EQE qualified attorneys).

What are the Criteria?

At the time of applying for Extended Support a candidate must:

  • be permanently resident and working in one of the states that qualify for Extended Support (see above),
  • have applied to sit one or more of the EQE papers.

Only Candidates actually registered for and admitted to sit EQE paper(s) in the same academic year as the Extended Support application is made may be accepted.

Unlike CSP, candidates may join Extended Support at any time in their EQE studies.

Extended Support is not available to students sitting any examination for the fifth (or more) time.

How can I apply?

Extended Support application forms are available from the national patent office of one of the qualifying states. A candidate fulfilling the above criteria must complete an application form and return this to the national Patent Office in the member state in which he or she resides and works.

Deadline for applications

Applications must reach the National Patent Office by 8 April 2019.

Successful candidates will be informed by the middle of May 2019.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: