Utsatt implementering av regler for deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer

21. januar 2019: WIPO (World Intellectual Property Organization) har vedtatt endringer i fellesforskriftene (Common Regulations) og avgiftsforskriften (Schedule of Fees) til Madrid-protokollen.

Hva er endret?

Endringene innebærer at en deling eller sammenslåing av en utpekning som gjennomføres på nasjonalt nivå, kan anmerkes i det internasjonale registeret. De aktuelle endringene trer i kraft den 1. februar 2019. WIPO har publisert en Information Notice om endringene (PDF).

Endringer i den norske varemerkeforskriften

Varemerkeforskriften har i dag ingen regler om deling og sammenslåing av internasjonale registreringer hvor Norge utpekes. På grunn av nødvendige endringer i varemerkeforskriften, har Patentstyret bedt WIPO om sen implementering av de nye reglene om deling og sammenslåing av internasjonale registreringer.

På høring: De nødvendige endringene i varemerkeforskriften ble sendt som del av et høringsnotat om endringer i varemerkeloven (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten) og tolloven mv. (tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter) som fant sted i 2018. Les mer om høringen.

Når vil endringene tre i kraft i Norge?

Så snart de nødvendige endringene i varemerkeforskriften trer i kraft, vil Patentstyret trekke tilbake begjæringen om sen implementering. De nye reglene om deling og sammenslåing av internasjonale registreringer vil da også være gjeldende for Norge. Patentstyret vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om ordningen før reglene blir implementert.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: