Foto: iStockphoto

Vi justerer forundersøkelsen om registrerbarhet av varemerker

12. juni 2019: Vi går jevnlig gjennom tjenestene våre for å se om vi bruker ressursene på de riktige aktivitetene.

Vi opplever nå økt søknadsinngang på varemerke, og har lenger saksbehandlingstid på nasjonale og internasjonale søknader enn vi skulle ønske. Vi ser samtidig at vi de siste årene har utviklet forundersøkelsen «Registrerbarhet av varemerke» til å bli veldig omfattende med hensyn til detaljeringen vi gir i vår vurdering av forvekselbarhet.

Tjenesten er ment å være en faglig vurdering av om varemerket kan registreres i Norge, og skal blant annet gi en oversikt om det finnes lignende varemerker eller varemerkesøknader.

Vi vil gi oversikt over forvekselbare varemerker og gi eksempler på hvilke varer og tjenester som er problematiske, men en nøyaktig angivelse av alle varer og tjenester som kan være forvekslebare vil vi bare gi i en ordinær søknadsbehandling.

Vi håper på forståelse for dette.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Solrun Dolva, tlf.  22 38 76 54.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: