Patentstyrets direktør Per Foss, og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder, Gøril Hannås, tar hverandre i hånden.
Patentstyrets direktør Per Foss og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, Gøril Hannås. Foto: Patentstyret.

Viktig avtale sikrer kompetanse for framtidenes entreprenører

(26. november 2019): Universitetet i Agder (UiA) og Patentstyret har inngått en avtale som skal styrke opplæringen blant studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse og patenter.

Formålet med samarbeidet er å øke kompetansen om immaterielle rettigheter (IPR) innen relevante studie- og fagretninger ved UiA, og samtidig bidra med veiledning for PhD-kandidater og UiA-ansatte. I tillegg skal Patentstyret bidra med veiledning inn i prosjekter rettet mot næringslivet.

— Patentstyret skal bidra til større kunnskap om IPR og forståelse for IPRs rolle i næringslivet og samfunnet for øvrig. Å få denne kunnskapen inn i relevante studie- og fagretninger på universiteter et viktig skritt i riktig retning. Vi er derfor ekstra glad for at vi har fått til denne samarbeidsavtalen med Universitetet i Agder, sier Per Foss i Patentstyret.

— Innovasjon og nyskaping er sentralt for Universitetet i Agder, og neste høst starter vi opp en egen masterutdanning i entreprenørskap hvor IPR er sentralt. I utvikling av gode økosystemer for entreprenørskap blant studenter og kommersialisering av forskning er det viktig at våre studenter og forskere har god kunnskap om immaterielle rettigheter. UiA er glad for å være det første universitet som har inngått en slik samarbeidsavtale med Patentstyret og vi ser fram til samarbeidet fremover, sier viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås.

Ifølge avtalen skal Patentstyret foreslå pensumlitteratur om immaterielle rettigheter, i tillegg til å tilby opplæring, veiledning og informasjonsmateriale.

Patentstyrets direktør, Per Foss, og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder, Gøril Hannås, signerer samarbeidsavtale. Foto: Patentstyret

Direktør Per Foss og viserektor Gøril Hannås signerer samarbeidsavtalen som skal sikre kunnskap om immaterielle rettigheter blant studenter og forskere ved Universitetet i Agder. Foto: Patentstyret.

Om Universitetet i Agder

Universitetet i Agder er et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. UiA skal innta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å sikre nyskaping og innovasjon i samfunns-, kultur- og næringsliv, og for å styrke forskningsbasert nyskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiA skal innta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å øke både forskningsbasert og erfaringsbasert nyskaping. UiA skal tilby relevant undervisning for livslang læring og fremtidsrettede behov. Universitetet skal være en aktiv deltaker i og bidragsyter for idé- og kunnskapsutvikling, og arbeide for økning i kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer.

Om Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. I tillegg til behandling av søknader om patent og registrering av design og varemerker, omfatter denne rollen også et ansvar for å øke kunnskapen om og kompetansen innen industrielle rettigheter i næringslivet og samfunnet for øvrig. Patentstyret skal bidra til at bedrifter kan sikre investeringer og konkurranseevne, og dermed skape økonomisk vekst i samfunnet.  Kunnskaps- og informasjonsspredning skjer ved kurs, foredrag og direkte kontakt, samt i form av samarbeid med andre aktører som UiA.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: