Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

Økning av europeiske patentsøknader fra norske søkere

(12. mars 2020): Stadig flere nordmenn søker om europeisk patent: antall søknader til Det europeiske patentverket (EPO) har økt med 3,6 % fra 2018. Søknader relatert til transport ble mer enn doblet i antall, mens søknader innen teknikkfeltet som blant annet omfatter boring etter olje og gass falt med en femdel.

Patentstyrets årsrapport for 2019

(10. mars 2020): Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

Kvinnelig ingeniør tester computer utstyr

Få kvinnelige oppfinnere

(6. mars 2020): Ferske tall fra Patentstyret viser at det er få norske kvinnelige oppfinnere i patentsøkte oppfinnelser. I 2019 lå andelen kvinnelige oppfinnere på 6,3%. Det er en svak nedgang fra tidligere år.

Endringer i patentretningslinjer

(21. februar 2020): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: Del C, kap. IV og V, og del D, kap. II og VI.

Graf som viser en økning

Rekordmange varemerkesøknader til Norge

(24. januar 2020): Aldri har utenlandsk næringsliv vist større interesse for å søke om enerett til navn og logoer i Norge. Fra norske næringsdrivende derimot, faller antall varemerkesøknader, viser ferske tall fra Patentstyret.

Brette papir - ideer til verdiskaping

Utredning om immaterielle rettigheters potensiale for verdiskaping

(14. januar 2020): Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken effekt immaterielle rettigheter har på verdiskaping i norsk næringsliv og hvordan dette kan virke inn på NFDs politikkutvikling. NFD vil derfor gjennomføre et prosjekt for å utrede dette nærmere.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: