Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

Ny versjon av klassifikasjonen for design

(9. desember 2020): Patentstyret plasserer alle design i forskjellige klasser etter hva slags type produkt de viser. Vi bruker et internasjonalt system som heter «Locarno-klassifikasjonen». En ny versjon trer i kraft 1. januar 2021.

E-filing for internasjonale varemerkesøknader

(18. november 2020): Fra 1. desember i år vil det være mulig for norske søkere å levere internasjonale varemerkesøknader direkte til WIPO (World Intellectual Property Organization) ved å ta i bruk Madrid e-filing portal.

Oversikt over bærekraftsmål (Sustainable Development Goals)

Patentstyret og FNs bærekraftsmål

(17. november 2020): FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

De digitale tjenestene er forbedret

(16. november 2020): Vi har oppdatert flere av de digitale tjenestene våre for å øke stabiliteten og sikkerheten, og for å gi deg en bedre kundeopplevelse. Nå kan du blant annet søke i fulltekstdokumenter for patent, og du kan logge deg på direkte fra patentstyret.no.

Bilde av flere finalister til European Inventor Award

European Inventor Award

(16. november 2020): European Inventor Award hedrer innovatører som bidrar til fremgang, økonomisk vekst og forbedring av livene våre. Prisen ble opprettet av Det europeiske patentverket (EPO) i 2006, og har utviklet seg til å bli Europas største innovasjonspris. Nå har EPO kontaktet tidligere finalister og vinnere for å få deres syn på trender innen innovasjon og IPR.

WIPO-direktør Daren Tang

Ny generaldirektør i WIPO tiltrer

(15. oktober 2020): Daren Tang fra Singapore begynte offisielt som generaldirektør i Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) 1. oktober i år.

Dame med munnbind på kontor.

Søknader til Patentstyret i en pandemitid

(14. oktober 2020): Patentstyret har siden utbruddet av koronapandemien i Europa fulgt inngangen av søknader uke for uke. Har epidemien påvirket søknadsinngangen? Her er noen observasjoner ved utløpet av uke 39.

EU-flagg foran parlamentet i Strasbourg

Høring: EU-kommisjonen utformer rapport om IPR i tredjeland

(24. september 2020): The Directorate General for Trade of the European Commission (DG Trade) ønsker å informere norske interessenter om en høring i forbindelse med en rapport som EU-kommisjonen utformer om IPR i tredjeland – Report on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries.

Noreg fell på global innovasjonsrangering

(2. september 2020): Noreg fell frå 19. til 20. plass på ei årleg rangering av verdas mest innovative land. Sveits ligg øvst på lista, med Sverige og USA på dei neste plassane.

To personer som deler hemmelighet i møte

Høring om regler for fortrolig informasjon for patentrådgivere

(11. juni 2020): Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. juni et lovforslag på høring om endringer i tvisteloven og straffeprosessloven. Her foreslår regjeringen at patentrådgivere skal fritas fra å videreformidle fortrolig informasjon i en eventuell rettssak.

Varemerker ved konkurs og pantsetting av varemerkerettigheter

(8. juni 2020 - denne siden er oppdatert 28. februar 2023): I forbindelse med gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv, blir det lov- og forskriftsendringer som påvirker varemerker ved konkurs og pantsetting av varemerkerettigheter. Endringene trer i kraft 1. mars 2023.

EPO: Ingen enerett til planter eller dyr

(5. juni 2020): Den utvidede klagenemnda i Det europeiske patentverket (EPO) har vedtatt at det likevel ikke kan gis patent på produkter av vesentlig biologiske fremgangsmåter (krysning og seleksjon) etter regelendringen i 2017.

Logo for DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur

(20. mai 2020): DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock

Nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier

(19. mai 2020): Oppdatert 23. november 2021: Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens proposisjon om å klargjøre og modernisere lovgivningen om varemerker. Det blir også enklere for tollmyndighetene å kontrollere varer som krenker immaterielle rettigheter.

Noen av de flinke folkene på Patentstyrets kundesenter

Patentstyrets kundesenter er fortsatt best i test!

7. mai 2020: Noen av Norges viktigste kundesentre er blitt testet og målt, og landets beste på kundeservice er nå kåret. I klassen for offentlig virksomhet gikk Patentstyret av med seieren, foran Tolletaten og Fjellinjen.

Økning av europeiske patentsøknader fra norske søkere

(12. mars 2020): Stadig flere nordmenn søker om europeisk patent: antall søknader til Det europeiske patentverket (EPO) har økt med 3,6 % fra 2018. Søknader relatert til transport ble mer enn doblet i antall, mens søknader innen teknikkfeltet som blant annet omfatter boring etter olje og gass falt med en femdel.

Patentstyrets årsrapport for 2019

(10. mars 2020): Årsrapporten gir deg oppdaterte tall innenfor patent, varemerke og design. Her finner du også informasjon om viktige hendelser, utviklingstrekk og kommentarer.

Kvinnelig ingeniør tester computer utstyr

Få kvinnelige oppfinnere

(6. mars 2020): Ferske tall fra Patentstyret viser at det er få norske kvinnelige oppfinnere i patentsøkte oppfinnelser. I 2019 lå andelen kvinnelige oppfinnere på 6,3%. Det er en svak nedgang fra tidligere år.

En blyant ligger i et oppslagsverk

Endringer i patentretningslinjer

(21. februar 2020): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: Del C, kap. IV og V, og del D, kap. II og VI.

Graf som viser en økning

Rekordmange varemerkesøknader til Norge

(24. januar 2020): Aldri har utenlandsk næringsliv vist større interesse for å søke om enerett til navn og logoer i Norge. Fra norske næringsdrivende derimot, faller antall varemerkesøknader, viser ferske tall fra Patentstyret.

Brette papir - ideer til verdiskaping

Utredning om immaterielle rettigheters potensiale for verdiskaping

(14. januar 2020): Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken effekt immaterielle rettigheter har på verdiskaping i norsk næringsliv og hvordan dette kan virke inn på NFDs politikkutvikling. NFD vil derfor gjennomføre et prosjekt for å utrede dette nærmere.

Nyheter 2022

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2022.

Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: