Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

(4. juni 2020): På grunn av internasjonale valutajusteringer har World Intellectual Property Organization (WIPO) meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for innlevering av internasjonal patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. juli 2020:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 15300 til NOK 14420
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30 endres fra NOK 170 til NOK 160
  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 17800 til NOK 20010

For internasjonale patentsøknader levert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 2300 til NOK 2170
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 3450 til NOK 3250

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: