Logo for DOGA-merket
Logo for DOGA-merket.

DOGA-merket for design og arkitektur

(20. mai 2020): DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

DOGA-merket deles ut årlig av Design og Arkitektur Norge.

DOGA-merket gis til prosjekter av høy design- og/eller arkitekturfaglig kvalitet. I tillegg ser juryen etter prosjekter som har eller vil ha positive ringvirkninger for samfunn, miljø og økonomi.

Alle kan søke om å få merket – prisen deles ut innenfor alle bransjer og sektorer, og alle design- og arkitekturdisipliner – alt fra tekstildesign, interiørarkitektur og grafisk design til systemorientert design og byplanlegging.

Søk med ditt prosjekt innen 16. september 2020.

Les mer om DOGA-merket på nettsidene til DOGA

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: