Foto: iStockphoto

E-filing for internasjonale varemerkesøknader

(18. november 2020): Fra 1. desember i år vil det være mulig for norske søkere å levere internasjonale varemerkesøknader direkte til WIPO (World Intellectual Property Organization) ved å ta i bruk Madrid e-filing portal.

Du sender søknaden din direkte til WIPO. Hele søknadsprosessen kan nå gjøres elektronisk gjennom Madrid e-filing portalen.

Patentstyret vil validere søknadene gjennom portalen og all kommunikasjon mellom søker, Patentstyret og WIPO vil foregå elektronisk.

Fordeler ved å ta i bruk Madrid e-filing for den internasjonale varemerkesøknaden din:

  • Automatisk import av data i søknaden. Data importeres fra basissøknaden direkte til den internasjonale søknaden.
  • Betaling av alle avgifter gjøres i Madrid e-filing portalen. Du kan betale med kredittkort, gjennom WIPO-kontoen din eller via bankkonto.
  • Direkte tilgang til Madrid Goods & Services Manager som oversetter og sjekker klassifisering og termer.
  • Patentstyret validerer søknaden direkte i Madrid e-filing portalen.
  • Kommunikasjon rundt søknaden gjøres elektronisk gjennom portalen.
  • Oppdatert søknadsstatus i sanntid i WIPO-kontoen din.
  • En tjeneste som dekker hele registreringsprosessen.

Du kan logge inn på Madrid e-filing via denne lenken: https://www3.wipo.int/iwa

Mer informasjon om hvordan du søker om internasjonal varemerkeregistrering.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter + 47 22 38 73 00.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: