En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(21. februar 2020): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjer: Del C, kap. IV og V, og del D, kap. II og VI.

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap V, punkt 4.2.2.1 "Materielle vilkår" er endret ved at produkter som faller inn under art. 3 a) i forordning nr. 469/2009 er definert i samsvar med ECJ-121/17 og ECJ-493/12, mens punkt 4.1.3 "Søknadens språk" er endret for å bringe patentretningslinjen i overensstemmelse med pf. § 82 fjerde ledd.

Endringer i del D, kap. II og VI

Del D, kap II, punkt 3.2.3 "Muntlige forhandlinger" og del D,  kap. VI, punkt 3.5 "Muntlige forhandlinger" er oppdatert i samsvar med teksten i patentstyrelova § 7. 

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, 2a.7.1 «Veiledende liste over unntatte oppfinnelser» er endret i samsvar med det som er praksis hos EPO ved behandling av søknader som er rettet på humane embryonale stamceller.

For tidligere endringer, se Siste endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: