En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(10. juni 2020): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene i februar, mars og juni 2020.

Februar 2020

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, punkt 2.3.3 "Matematiske metoder", 2.3.5.3 "Planer, regler og metoder for forretningsvirksomhet" og 2.3.6 "Programmer for datamaskiner" er presisert i samsvar med EPO Guidelines november 2019.

Del C, kap IV, punkt 2b.4 "Senere medisinsk anvendelse (annen indikasjonskrav)" er endret ved at det tatt inn en henvisning til T 1758/15, tilsvarende som i EPO Guidelines ved revisjonen i november 2019.

Del C, kap IV, punkt 4.3.3 "Utvalgsoppfinnelser" og punkt 5.12 "Utvalgsoppfinnelser" er endret i samsvar med EPO Guidelines november 2019 og T 261/15.

Del C, kap IV, punkt 5.5.3 "Nærliggende for fagperson" er endret i samsvar med EPO Guidelines november 2019 ved en presisering. 

Endringer i del D, kap. I og IV

Del D, kap I, punkt 1.1.1 "Beskrivelsens utforming" er endret i samsvar med EPO guidelines med hensyn til nummering av avsnitt i beskrivelsen ved godkjenning til meddelelse.

Del D,  kap. IV, punkt 1 "Generelt" er endret ved at det i samsvar med EPO Guidelines er presisert hvilke søknader som kan være prioritetssøknader. 


  

Mars 2020

Endringer i del C, kap. III

Del C, kap III, "Patentkravene" er endret i samsvar med EPO Guidelines november 2019. 


  

Juni 2020

Endringer i del A, kap. 1

Del A, kap I, nytt punkt 4.3 "Frister for søkerens besvarelser i SPC-søknader". 

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap IV, punkt 2a.3.2.3 "Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr" har tatt inn en henvisning til G 3/19. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: