En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(19. oktober 2020): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap. V,  4.1.2.1 «Søknad om sertifikat for legemidler eller plantefarmasøytiske produkter», 4.2.1 «Formaliakontroll» og 4.1.2.2 «Søknad om forlengelse av sertifikat for legemidler»: Kravet til fullmakt er endret for at kravet om fullmakt for søknad om SPC og forlengelse av SPC skal tilsvare kravet om fullmakt for avdelte og utskilte patentsøknader.

Endringer i del C, kap. VI

Del C, kap VI, 1.2 «Levering av dokumenter» er endret slik at kravet til fullmakt blir i samsvar med praksis.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: