Foto: iStockphoto

EPO: Ingen enerett til planter eller dyr

(5. juni 2020): Den utvidede klagenemnda i Det europeiske patentverket (EPO) har vedtatt at det likevel ikke kan gis patent på produkter av vesentlig biologiske fremgangsmåter (krysning og seleksjon) etter regelendringen i 2017.

Les mer på EPOs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: