Foto: iStockphoto

Forbedringer i søkemotoren for Søk og Produktvelgeren for varemerkesøknader

(20. april 2020): Forbedringer i søkemotoren for Søk gir deg mer nøyaktige og relevante treff. Vi har også gjort forbedringer i Produktvelgeren som hjelper deg å finne de riktige varene og/eller tjenestene for varemerkesøknaden din.

Søk

Søk - logo og lenke for Søketjenesten

Noen av forbedringene i søkemotoren:

  • Mer nøyaktige og relevante treff når du søker på «Tekst i merket»
  • Fuzzy-søk er forbedret. Fuzzy-søk gir treff på ord som ligner på søkeordet ditt. Det kan hjelpe hvis du ikke helt vet hvordan ordet skrives, og ved skrivefeil.
  • For dere som jobber ofte med varemerkesøknader: vi har endret litt på filtreringene slik at det blir enda enklere å sortere på varer og tjenester når du søker.
  • Du kan finne europeiske patentsaker (EP-saker) før de er validert i Norge, og du har mulighet til å starte valideringsprosessen for disse direkte fra Søk.

Se hvordan bruk av Søk kan hjelpe deg unngå overraskelser

Produktvelgeren

Produktvelgeren - logo og lenke

Endringene i Produktvelgeren er i første omgang rettet mot profesjonelle brukere som jobber ofte med varemerkesøknader.

I Produktvelgeren får du nå langt flere forhåndsgodkjente produkter å velge mellom når du bruker «Avanserte verktøy» for å lage en varemerkesøknad (52 000 termer mot ca. 27 000 tidligere).

Vi jobber med å få alle termene fra EU-landenes harmoniserte database (HDB) inn i Produktvelgeren. Oversettelser er tilgjengelige både når du starter med en liste på engelsk og når du starter med en liste på norsk.

Mer informasjon om endringene

Les mer om oppdateringene på nyhetssiden for «Digitale tjenester» 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: