To personer som deler hemmelighet i møte
Foto: iStockphoto

Høring om regler for fortrolig informasjon for patentrådgivere

(11. juni 2020): Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. juni et lovforslag på høring om endringer i tvisteloven og straffeprosessloven. Her foreslår regjeringen at patentrådgivere skal fritas fra å videreformidle fortrolig informasjon i en eventuell rettssak.

Bevisforbudet verner fortroligheten og tillitsforholdet i relasjonen mellom klienten og visse typer av yrkesutøvere. Det omfatter ikke bare betroelsene gitt yrkesutøveren, men også rådene som blir gitt til klienten. De nye bestemmelsene om bevisforbud skal hindre at patentrådgivere videreformidler fortrolig informasjon som de har fått av klienter.

Hensikten med disse endringene er å bedre vernet for kommunikasjon mellom klient og patentrådgiver i norsk rett. Advokater har i dag et lignende vern som det regjeringen foreslår for patentrådgivere. Forslaget vil fjerne en konkurranseulempe for norske rådgivere sammenlignet med rådgivere fra land der det allerede eksisterer et slikt vern. Vernet gjelder patentrådgivere oppført på listen over autoriserte rådgivere nevnt i artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen.

Høringsfristen er 20. september 2020.

Les pressemeldingen fra regjeringen

Les høringen

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: