Nærings- og fiskeridepartement søker etter ny direktør til Patentstyret

(23. mars 2020): Vil du lede Patentstyrets arbeid med å sikre næringslivets immaterielle verdier?

Nåværende direktør skal gå av og Nærings- og fiskeridepartementet søker en utviklingsorientert etterfølger med bred kompetanse. Direktøren skal lede Patentstyrets arbeid for å øke Norges konkurransekraft og bistå norsk næringsliv med å sikre sine investeringer og konkurranseposisjoner og derved skape økonomisk vekst.

Les mer om stillingen som direktør i Patentstyret

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: