R-i-sirkelen (®) er brukt til å vise at et varemerke er registrert. Foto: iStock
Foto: iStock

Nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier

(19. mai 2020): Oppdatert 23. november 2021: Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens proposisjon om å klargjøre og modernisere lovgivningen om varemerker. Det blir også enklere for tollmyndighetene å kontrollere varer som krenker immaterielle rettigheter.

Oppdatering 23. november 2021: endringene i varemerkeloven trer antagelig i kraft vinteren 2023.


Oppdatering per 9. mars 2021: endringene i varemerkeloven trer antagelig i kraft høsten 2021. Les mer i nyheten fra 9. mars 2021


Regjeringen fremmet proposisjonen til Stortinget 14. februar 2020, der de blant annet foreslo endringer i varemerkeloven. Stortinget har nå enstemmig vedtatt lovsaken for første gang. Avventer annen gangs behandling.

Endringene innebærer gjennomføring av EU-direktivet om varemerker fra 2015. For foretak som driver virksomhet i andre EØS-land, er det fordelaktig at norsk lovgivning blir mer lik det som gjelder ellers i EØS.  

Direktivet er mer teknologinøytralt for hva som kan registreres som varemerke og det tidligere kravet om at varemerket må kunne «gjengis grafisk» fjernes.

Andre endringer er blant annet mulighet for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker og at Norge tiltrer Singaporetraktaten, noe som vil forenkle formelle krav til varemerkeregistreringer.

Styrket tollkontroll med piratkopier

Tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter blir effektivisert og brakt mer på linje med regelverket i EU. Fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer forenkles. Tollmyndighetene skal også kunne stanse sendinger til private. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.

Endringene trer i kraft

Patentstyret planlegger for at endringene kan tre i kraft fra 1. januar 2021. Dette er endret til vinteren 2023.

Oppdatering 9. mars 2021: endringene i varemerkeloven trer antagelig i kraft høsten 2021.

Oppdatering 23. november 2021: endringene i varemerkeloven trer antagelig i kraft vinteren 2023.

Mer informasjon

Flere detaljer om forslaget i vår tidligere nyhet om denne saken.

På nettstedet til Stortinget:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: