Økning av europeiske patentsøknader fra norske søkere

(12. mars 2020): Stadig flere nordmenn søker om europeisk patent: antall søknader til Det europeiske patentverket (EPO) har økt med 3,6 % fra 2018. Søknader relatert til transport ble mer enn doblet i antall, mens søknader innen teknikkfeltet som blant annet omfatter boring etter olje og gass falt med en femdel.

De fleste norske søknadene tilhører fremdeles teknikkfeltet bygningsteknikk som også omfatter nettopp boring etter olje og gass. Boring etter olje og gass har historisk sett dominert søknadene fra Norge innen dette feltet, og gjør det trolig fremdeles.

Søknader relatert til teknikkfeltet transport økte med 112 %. Dette feltet favner kjøretøyer, jernbane, skip og fly, og hoppet til andreplass blant Norges viktigste teknikkfelt. Erfaringsmessig har skipsindustrien preget dette feltet for norske søkere, med oppfinnelser relatert til fartøyer.

Det tredje viktigste feltet, andre spesialmaskiner, favner vidt. Blant elementer relevante for Norge finner vi merder for fiskeoppdrett, maskiner for bearbeiding av kjøtt, fjærkre og fisk, samt utstyr for framstilling av sement. Dette teknikkfeltet vokste med 45,7 %.

Oslo og Akershus topper Norges regionale rangering med en andel på 38,1 % av alle europeiske patentsøknader med norsk søker innlevert i 2019. Deretter følger Agder og Rogaland, med en andel på 16,9 %. Yara er den norske aktøren som sendte inn flest patentsøknader til Det europeiske patentverket i 2019.

«Sett med norske øyne viser disse tallene fra Det europeiske patentverket at en positiv trend fra de siste årene fortsetter», sier avdelingsdirektør i Patentstyret, Bernt Boldvik. Han påpeker at antall patentsøknader fra norsk næringsliv også øker utenfor de europeiske markedene.

Les mer om The Patent Index fra Det europeiske patentverket

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: