Patentstyret har tatt i bruk WIPO Digital Access Service (DAS)

(16. juni 2020): WIPO DAS er et internasjonalt elektronisk system som tillater sikker utveksling av prioritetsdokumenter og lignende dokumenter mellom deltagende IPR-myndigheter.

Les mer om hvordan du bestiller prioritetsdokumenter.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: