Oversikt over bærekraftsmål (Sustainable Development Goals)
Kilde: wipo.int/sdgs/en/story.html

Patentstyret og FNs bærekraftsmål

(17. november 2020): FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Som symbolet over viser, er planen delt inn i 17 hovedtemaer, der innovasjon og infrastruktur er sentralt for Patentstyrets virkeområde, immaterielle rettigheter og verdier (IP).  

Les mer om FNs bærekraftsmål på regjeringen.no

Rettigheter til miljøvennlig teknologi

Omlegging til grønnere teknologi og miljøvennlige produkter er avhengig av lønnsomhet. Selv om vi tildeler rettigheter til alle typer teknologi, ser vi at interessen for miljøvennlige produkter og teknologi helt ned på konsumentnivå er så sterk at den påvirker innovasjonsretningen på viktige områder. Her er IPR-systemet en motivasjonsfaktor, og Patentstyret en tilrettelegger for miljøvennlig teknologi. Tall fra EPO (Den europeiske patentorganisasjonen) viser eksempelvis at patentering rundt miljøvennlig lagringsteknologi for strøm har økt kraftig. Dette er helt sentralt for grønnere transportløsninger verden over. 
Les EPOs rapport «Innovation in batteries and electricity storage – a global analysis based on patent data». 
Les patentlandskapsanalyse utarbeidet i Patentstyret: Grønn teknologi – globale trender og muligheter (PDF)

IP-opplæring som bistand til utviklingsland 

Patentstyret arrangerer årlig opphold og kurs med ulike temaer innen beskyttelse av immaterielle rettigheter for ansatte i ulike utviklingslands patentverk. Patentstyret gjennomfører aktiviteten i samarbeid med WIPO Academy og den finansieres av Utenriksdepartementet.

Kampen mot piratkopier

Sammen med flere offentlige myndigheter dannet Patentstyret i 2015 et nettverk som bidrar til å bekjempe alvorlige og organiserte inngrep i immaterielle rettigheter og omsetning av piratkopierte varer i Norge. Produksjon av slike produkter utgjør en alvorlig miljøtrussel ved at skadelige giftstoffer og kjemikalier slipper ut i naturen i strid med prosedyrer og regelverk. Enorme mengder piratkopierte varer av ukjent materiale blir destruert hvert år. I tillegg er det grundig dokumentert at mye av produksjonen styres av organisert kriminell virksomhet som utnytter sårbar arbeidskraft, inkludert barnearbeid. Patentstyret leder nettverket og driver nettsiden velgekte.no

Forbedrer globalt system for å styrke innovasjon i flere land

Som medlem av FN-organisasjonen WIPO (World Intellectual Property Organization), deltar vi i arbeidet med å forbedre verdensomspennende ordninger som oppmuntrer nasjonene til å opprette og utvikle lovgivning rundt immaterielle verdier (IP). Gode nasjonale systemer for å ivareta menneskenes oppfinnsomhet er en forutsetning for økonomisk vekst. Bedre rammeverk og forpliktende internasjonalt samarbeid på dette feltet vil ytterligere styrke landenes interesse for å levere innovasjon og finne nye løsninger på felles utfordringer. 

Unik samling teknisk litteratur

Tekniske nyvinninger bygger som oftest på forbedringer og effektiviseringer av tidligere løsninger. Kunnskap og dokumentasjon av kjent teknikk står dermed sentralt ved utvikling av banebrytende produkter. Patentstyret veileder og tilrettelegger for at flest mulig skal ha best mulig tilgang til det vi antar er verdens største samling av tekniske litteratur. 

Kunnskap til innovasjonsmiljøer og næringsliv

Patentstyret formidler kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter lettere kan sikre investeringer i innovasjon, styrke konkurranseposisjoner og skape bærekraftig, økonomisk vekst i samfunnet. Vi er en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Vi arrangerer kurs og seminarer innen IPR. I 2018 arrangerte vi konferansen «Green technologies and renewable energies – Innovating and patenting» i samarbeid med Det europeiske patentverket (EPO). Les oppsummeringen fra konferansen (PDF).

Samarbeid med WIPO

WIPO (World Intellectual Property Organization) er FNs organisasjon for immaterialrett. Som medlem av WIPO deltar Norge og Patentstyret i arbeidet med å forbedre verdensomspennende ordninger innen immaterielle verdier (IP). Om WIPOs arbeid med FNs bærekraftsmål: WIPO and the Sustainable Development Goals

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: