Patentstyrets tilslutning til WIPO DAS for bestilling av prioritetsdokumenter

(29. januar 2020): Patentstyret er fra 1. januar 2020 tilknyttet WIPO Digital Access Service (DAS). Det gjenstår imidlertid noe teknisk arbeid før kundene våre kan benytte seg av løsningen. Vi vil publisere mer informasjon så snart løsningen er tilgjengelig.

WIPO DAS er et elektronisk system som tillater sikker utveksling av prioriterte dokumenter og lignende dokumenter mellom deltagende IPR myndigheter. Systemet gjør det mulig for søkere og kontorer å oppfylle kravene i Paris-konvensjonen for sertifisering i et elektronisk miljø.

Selv om vi formelt er tilknyttet WIPO DAS samarbeidet fra 1. januar, gjenstår fremdeles noe teknisk arbeid før våre kunder kan benytte seg av løsningen. Patentstyret vil legge ut informasjon på våre nettsider så snart løsningen er tilgjengelig.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: