Foto: iStockphoto

Saksbehandlingstid for varemerkesøknader

(21. oktober 2020): Patentstyret endrer beregnet saksbehandlingstid for varemerkesøknader. Vi gjør dette for å gi lik behandlingstid til alle våre kunder uavhengig av om søknaden er levert gjennom Altinn eller Søknadsveiviseren.

Vi må tilpasse kapasiteten vår til antall og typer søknader, men vil bestrebe å ha følgende saksbehandlingstider for første besvarelse fra oss:

  • Søknader som er levert og forhåndsbetalt i Altinn eller Søknadsveiviseren med forhåndsgodkjent varefortegnelse fra Produktvelgeren, har en forventet saksbehandlingstid på 3 uker.
  • Søknader som er levert og forhåndsbetalte i Altinn eller Søknadsveiviseren, men uten forhåndsgodkjent varefortegnelse, har en saksbehandlingstid på ca 6 uker.
  • Søknader som ikke er forhåndsbetalte, samt fellesmerker og mer utradisjonelle varemerker vil ha en standard saksbehandlingstid som i dag, på ca 4-6 måneder.

Lenke til

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: