Dame med munnbind på kontor.
Foto: iStockphoto

Søknader til Patentstyret i en pandemitid

(14. oktober 2020): Patentstyret har siden utbruddet av koronapandemien i Europa fulgt inngangen av søknader uke for uke. Har epidemien påvirket søknadsinngangen? Her er noen observasjoner ved utløpet av uke 39.

patentområdet ser vi at antall patentsøknader fra utenlandske søkere per uke har gått noe ned fra uke 23. Nedgangen skyldes i hovedsak færre søknader fra USA enn i første halvår. Vi ser også en mer markant ferieperiode gjennom hele august med færre søknader. Samlet ligger antall patentsøknader ved utløpet av uke 39 ca. 9 % under fjoråret.

For internasjonale patentsøknader (i internasjonal fase) er det flere søkere som velger patentverket i Sverige (PRV) og Nordisk Patentinstitutt (NPI) som internasjonal granskningsmyndighet sammenliknet med i fjor, ca. 40 % mot 26 % i 2019. Andelen som velger NPI er 26 % så langt. Søknader som ikke går til PRV og NPI leveres til Det europeiske patentverket (EPO).

Det er små utslag på varemerkeområdet, hvor samlet søknadsinngang er ca. 6 % lavere enn i 2019. Det er svake utslag i juli for saker med norsk søker og i august for saker med utenlandsk søker, da ferietid kan ha gitt færre søknader. Den samlede søknadsinngangen har imidlertid vært svært jevn etter uke 10.

For designområdet er svingningene over tid noe større, men den samlede inngangen ligger 12 % over inngangen i 2019. I hovedsak skyldes økningen høyere inngang av saker med utenlandske søkere.

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: