Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Motta Patentstyrets nyhetsbrev

Patentstyrets nyhetsbrev sendes ut ca én gang i måneden. 
Abonner på nyhetsbrevet.

To kvinner diskuterer en sak

Beskytter fortrolig kommunikasjon mellom patentrådgivere og klienter

(9. april 2021) : Proposisjonen om bevisforbud for patentrådgivning er i dag behandlet i Statsråd, og offentliggjort på regjeringens nettsider. Tilgang til kompetent og fortrolig patentrådgivning bidrar til å fremme bruk av patentsystemet og sikre at systemet fungerer best mulig.

Forsiden for Patentstyrets årsrapport 2020 som viser to av våre ansatte

Patentstyrets årsrapport for 2020

(22. mars 2021): Hva skjedde i Patentstyret i 2020? Hvor mange søknader fikk vi inn, og hvor mange rettigheter finnes i Norge? Hvordan sørget vi for at kundene fikk kunnskap om patent-, varemerke- og designbeskyttelse, og hvordan har vi tilrettelagt for at tjenestene våre skal være tilgjengelige og enkle å bruke?

Skisse av en ideprosess

Søk om midler til designdrevet innovasjon

(16. mars 2021): Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan du søke om midler for 2021.

Patentstyret får støtte til å utvikle nye og bedre digitale løsninger

(11. mars 2021): Patentstyret har fått tilsagn om midler gjennom medfinansieringsordningen forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Vi ønske å effektivisere saksbehandlingen og måten næringslivet kan få tilgang til, ta i bruk, behandle og dele data om immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og design. Gjennom prosjektet vil vi utvikle nye løsninger og felleskomponenter som også andre kan ha nytte av.

Kvinner sjekker kalender på PC

Patent: endring ved fastsettelse av svarfrist i innsigelser

(24. februar 2021): Patentstyret endrer nå praksis i hvordan vi beregner fristen til å svare på en innsigelse. Vi vil fastsette fristen ut fra forfallsdatoen for innsigelsestiden. I saker med flere innsigere vil patenthaver nå få en felles svarfrist.

DNA-sekvens

Patentsøknader innen bioteknologi: ny standard for sekvenslister

(22. februar 2021): Den nye internasjonale standarden for sekvenslister blir den eneste som godkjennes for patentsøknader innen bioteknologi hos alle nasjonale, regionale og internasjonale myndigheter fra 1. januar 2022. Patentstyret har forpliktet seg til å følge den internasjonale standarden.

Patentstyrets direktør Kathrine Myhre (Foto: Beate Willumsen)

Ny direktør i Patentstyret

(25. januar 2021): «For å bygge et konkurransedyktig og vekstkraftig norsk næringsliv er de immaterielle rettighetene en del av kjernen», sier Kathrine Myhre, ny direktør i Patentstyret.


 

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: