Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved levering av internasjonale patentsøknader under PCT

(8. november 2021): WIPO (World Intellectual Property Organization) har meddelt årlig justering i internasjonale avgifter som betales for levering av internasjonal patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. januar 2022:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 12750 til NOK 12320
  • Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 17880 til NOK 17710

For internasjonale patentsøknader levert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 1920 til NOK 1850
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 2880 til NOK 2780

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: