En gruppe mennesker snakker sammen
Foto: iStockphoto

Avtale mellom NTNU og Patentstyret sikrer viktig kompetanse for fremtidenes entreprenører

(21. april 2021): NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret ønsker å øke studentenes kompetanse om immaterielle rettigheter (IPR), og vil bidra til at studentene tidlig tilegner seg kunnskap om tiltak de bør gjøre for å sikre og bruke aktuell IPR. Vi har derfor inngått en avtale som skal styrke opplæringen blant studenter innen områder som varemerker og merkevarebygging, designbeskyttelse, patenter og andre innovasjonsrettede områder.

Patentstyret skal gi opplæring av studenter i deres entreprenørskaps- og innovasjonsarbeid. Dette skal bidra til økt kunnskap om fagområdet immaterielle rettigheter som fagområde. Studentene skal få veiledning om de ulike beskyttelsesformene og om søknadsprosessene.

Patentstyret skal også tilby en mentortjeneste der erfarne kompetansepersoner kobles med teknologi- og kunnskapsbedrifter etablert av studentene. Dermed skal de lettere kunne ta fornuftige og strategiske valg om bruk av rettigheter i form av patenter, varemerker og design.

NTNU skal sørge for at immaterielle rettigheter som fagfelt er godt kjent internt, og aktivt profilere ulike opplæringsaktiviteter. De skal også tilrettelegge for at studentene bidrar til forbedring og utvikling av Patentstyrets tjenester gjennom tilbakemeldinger på tjenestene og veiledningen som blir gitt i pilotprosjekter.

Se samarbeidsavtalen mellom NTNUs Entreprenørskole og Patentstyret

Les mer om NTNUs Entreprenørskole på nettsidene deres

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: