Mann måler dimensjoner på en maskin
Foto: iStock

En liten nedgang fra norske patentsøkere i fjor

(18. februar 2021): Antall søknader om enerett til oppfinnelser i Norge gikk ned med beskjedne 6 % i pandemiåret 2020, viser ferske tall.

Totalt ble det innlevert 1444 patentsøknader i fjor. Av disse var 880 fra norske søkere. For denne gruppen var nedgangen på 7,8 % fra 2019 . Dette ligger innenfor statistiske variasjoner gjennom de siste 10 årene, med større nedgang både i 2018 og 2019.

Det er likevel for tidlig å si noe om hvordan koronapandemien vil slå ut i patentstatistikken. «Det ligger lang tids innsats bak en patentsøknad, noe som innebærer at mange av fjorårets søknader er resultat av innovasjonsarbeid fra tiden før koronapandemien», sier seniorrådgiver Bjarne J. Kvam.

Blant de norske søkerne var oppfinnelser knyttet til boring etter olje og gass ett av teknikkfeltene som falt markant fra 2019 til 2020. Samtidig viser tallene fra denne gruppen en økning av patentsøknader knyttet til medisinsk teknikk. «Om dette er gryende tendenser er for tidlig å si, men vi vil følge nøye med på utviklingen videre», sier Kvam.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: