En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(24. januar 2021): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del D, kap. II

Del D, kap. II, punktene 2.2 og 2.3 om innsigelsesprosedyren, er endret slik at det fremkommer tydelig at manglende underskrift i innsigelser er en formell mangel.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: