En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(24. februar 2021): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del D, kap. II

Del D, kap. II, punkt 1 til 3 om innsigelsesprosedyren er endret.

Prosess for innsigelsesbehandling er endret etter oppfordring fra kunder om å se på muligheten for å samkjøre fristene når det foreligger flere innsigelser mot samme patent.

Ny ordning innføres med felles frist for patenthaver for å imøtegå innsigelsene og hvor alle er parter i samme sak. Oversendelse av innsigelser til patenthaver skjer fortløpende, som før. Hvis det kommer inn flere innsigelser før innsigelsesfristen utløper, informeres innsigerne om dette og innsigelsene oversendes alle parter.

Endringer i del A, kap. I

Del A, kap I, punkt 4.4 «Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning.»

Ny frist for patenthaver for å imøtegå innsigelsen(e), 3 måneder + 2 uker etter innsigelsesfristen utløper.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: