En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(10. mars 2021): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del C, kap. VI og kap. IV

Del C, kap. VI, punkt  4.2 «Patentkrav i stamsøknaden og avdelt søknad» er endret.

For å tydeliggjøre deling av en patentsøknad og spørsmål om dobbeltpatentering, har vi satt inn en presiserende tekst og en henvisning til T13/14. Dette er aktuelt for spørsmål om deling av søknad med ulike kravformer for senere medisinsk anvendelse. 

En henvisning til denne nye teksten er også satt inn i del C, kap. IV, punkt 4.2.5 «Dobbelt-patentering».

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: