En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(16. juni 2021): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del C, kap. IV

Del C, kap. IV, punkt  2.3 «Eksempler på unntak – patl. § 1 andre ledd».

Følgende punkter er oppdatert i samsvar med tilsvarende deler av EPO Guidelines, gjeldende fra mars 2021: 

  • 2.3.3
  • 2.3.5.2
  • 2.3.6
  • 2.3.7

Endringer i del C, kap. V

Del C, kap. V, punkt 5.3 «Ugyldigkjennelse av sertifikat» er oppdatert i tråd med endring av praksis for ugyldigkjennelse av sertifikat. Innehaveren av et meddelt sertifikat som ønsker å få dette kjent ugyldig, kan fremsette begjæring om dette til Patentstyret ved administrativ overprøving, jf. legemiddelforordningens art. 15 nr. 2, og patentloven § 52 b.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: