En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(21. september 2021): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del A, kap. V

Del A, kap. V, punkt  2.3.2 «Basisdokumenter» angående basisdokument i en videreført internasjonal søknad, er endret til å samsvare med del A, kap. II, punkt 1.1.2.1. Dette er gjort for å tydeliggjøre at kun endringer i oversettelsen som ev. kommer inn innen fristen i patentforskriften (pf.) § 77, kan medføre en endring i hva som utgjør basisdokument, jf. pf. § 75 tredje ledd.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: