En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(26. oktober 2021): Patentfaglig team har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Del C, kap. III, punkt 4.3 «Uoverensstemmelse mellom krav og beskrivelse» er endret i samsvar med EPO Guidelines. Det er inntatt en tydeliggjøring av praksis med hensyn til tilpasning av beskrivelsen til endrede krav.

Se oversikten over endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: