Innspillingsstudio
Foto: iStockphoto

FONO ble første kollektive forvaltningsorganisasjon som registrerte seg hos Patentstyret

(7. september 2021): FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper. Organisasjonen ble den første til å registrere seg hos Patentstyret, som er nyopprettet tilsynsmyndighet for organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett.

Tilsynsoppgaven følger av «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.» som gjelder fra 1. juli 2021. Som tilsynsmyndighet skal vi blant annet føre register over organisasjoner og enheter som omfattes av den nye loven. I tillegg til FONO er vi nå i ferd med å registrere en lang rekke andre kollektive forvaltningsorganisasjoner. Per dags dato er tre andre organisasjoner også registrert i registeret vårt, og Patentstyret jobber med å saksbehandle flere registreringer.

Loven regulerer videre hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter, slik at dette kan gjøres på en effektiv, betryggende og åpen måte. Patentstyret rolle blir å føre tilsyn med at bestemmelsene i loven følges.

Vi er godt i gang med dialogen med forvaltningsorganisasjonene og etableringen av tilsynsrollen, og ser frem til våre nye oppgaver knyttet til opphavsrett.

Mer om Patentstyrets tilsynsrolle

Oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner som er registrert hos Patentstyret.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: