Kvinnelig ingeniør tester computer utstyr
Foto: iStock

Gratulerer med dagen til alle kvinnelige innovatører

(8. mars 2021): I dag hyller vi alle kvinnelige innovatører. Vi har snakket med fire av dem om hva de er mest stolte av.

Patentstyret markerer den internasjonale kvinnedagen 8. mars ved å hylle mangfoldet av kvinnelige innovatører og oppfinnere fra et vidt spekter av fagfelt.

Bli inspirert av historiene til disse fire kvinnene: 

Få kvinner blant patentsøkerne i Norge

Norske kvinner er absolutt innovative, men de er ikke aktive brukere av patentsystemet. Våre ferske tall viser nemlig at kvinner kun står bak 6,1 % av fjorårets patentsøkte oppfinnelser. Det er en svak nedgang fra tidligere år.

Graf som viser at få kvinner står som oppfinnere i norske patentsøknader

Illustrasjon: Få kvinner som oppfinnere i norske patentsøknader

Variasjoner etter teknikkområder

Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike teknikkområdene patentsøknader fra norske søkere blir sortert etter. Sett over et femårsperspektiv (2016 – 2020) viser tallene at teknikkområder som har mange kvinner med høy utdanning, også har adskillig høyere andel kvinnelige oppfinnere. Innen kjemi og metallurgi, der andelen kvinnelige oppfinnere er høyest, er for eksempel over 17 % av oppfinnerne kvinner, noe som er betydelig over snittet på 7 % for disse årene. Lavest er andelen kvinnelige oppfinnere innen området som favner motorer, maskiner, belysning med mer. Her er andelen bare 2,3 % gjennom samme periode.

Dette teknikkområdet har flest kvinnelige oppfinnere

For søknader med kvinnelige oppfinnere isolert sett, utgjør «menneskelige nødvendigheter» den største andelen, med 35 % i perioden 2016 - 2020. Denne kategorien omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler samt sport og spill.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: