Biokjemiker undersøker en prøve i laboratoriet
Foto: iStockphoto

Helse viktigste driver for europeiske patentsøknader i fjor

(16. mars 2021): Til tross for pandemien nådde antallet europeiske patentsøknader i 2020 nesten rekordnivået fra 2019. Det viser tall fra det europeiske patentverket (EPO).

EPO mottok totalt 180 250 patentsøknader i 2020. Det kom inn flest søknader innenfor medisinsk teknikk, mens legemidler og bioteknologi var de raskest voksende områdene. Patentstatistikken viser i korte trekk:

  • Oppfinnelser innen livsvitenskap øker, digital teknologi holder seg sterk, mens transport går ned
  • USA toppet listen over opprinnelsesland med flest søknader (44 293), etterfulgt av Tyskland (25 954), Japan (21 841), Kina (13 432) og Frankrike (10 554). 
  • Kina og Sør-Korea hadde størst vekst i antall patentsøknader
  • Det kom færre patentsøknader fra Europa. Finland, Frankrike og Italia hadde størst vekst av de europeiske landene.
  • Samsung, Huawei og LG topper listen over søkere
  • Fem europeiske selskaper er på lista over de 10 selskapene med flest patentsøknader. 
  • Det er store forskjeller mellom teknikkfelt og opprinnelsesland

«Vi ser ennå ikke de langsiktige effektene av pandemien, og kan ikke forutsi patent-trendene fremover, men vi vet at innovasjon, forskning og vitenskap bidrar til en sunnere verden, og til sterkere og mer bærekraftige økonomier», sier EPOs president António Campinos.

For europeiske patentsøknader med norsk søker er det kun små endringer i fordeling på teknikksektorer, og antallet totalt er uendret fra 2019.

Graf som viser utvikling i europeiske patentsøknader

Utvikling i europeiske patentsøknader

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: