En plante vokser i en lyspære
Foto: iStockphoto

Internasjonale patentsøknader fortsatte å øke i 2020 til tross for pandemien

(18. mars 2021): Ifølge Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) har antallet internasjonale patentsøknader levert via den internasjonale PCT-ordningen vokst med 4 % i 2020. Denne beregningen brukes for å måle innovativ aktivitet på verdensbasis.

Verdensomspennende etterspørsel etter patent, varemerker og design, som hjelper innovatører og bedrifter med å ta ideene sine til markedet, har som regel fulgt den globale økonomiske aktiviteten. I løpet av det siste tiåret har imidlertid bruken av WIPOs globale tjenester for internasjonale registreringer, særlig PCT, overgått den globale BNP-veksten.

Antall patentsøknader nådde 275 900 i 2020, som er det høyeste antall noensinne, til tross for et estimert fall i det globale BNP på 3,5 %.

Kina er den største brukeren av PCT-systemet, med en vekst på 16 % fra året før. Nummer to er USA, fulgt av Japan, Sør-Korea og Tyskland.

Varemerke:
Bruk av det internasjonale varemerkesystemet hadde kun en veldig svak nedgang. Dette var forventet gitt at varemerker ofte er knyttet til introduksjonen av nye varer og tjenester - som begge avtok som et resultat av den globale pandemien. Internasjonale varemerkesøknader via WIPOs Madrid-system for internasjonal registrering av varemerker gikk ned med 0,6% til 63 800 i 2020 - den første nedgangen siden den globale finanskrisen 2008-2009.

Design
Bruk av det internasjonale Haag-systemet for registrering av industrielle design hadde en mer markant nedgang. Etterspørselen falt med 15 % i 2020 til 18 580 design - den første nedgangen siden 2006.

Mer informasjon på WIPOs nettsider

Les mer i pressemeldingen

Se videoen:
Countries That Filed the Most International Patent Applications in 2020

WIPO IP Facts and Figures

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: