Logo for Global Innovation Index 2021

Norge langt bak nordiske land på internasjonal innovasjonsrangering

(21. september 2021): Sverige, Danmark og Finland har alle en topp-ti-plassering på den årlige rangeringen av verdens mest innovative land. Norge ligger på 20. plass. Direktøren i Patentstyret mener Norge trenger flere bein å stå på.

I tillegg til våre nordiske naboer, har også Sveits, USA, Storbritannia og Nederland fått topp-ti-plassering på «Global Innovation Index 2021». Det er WIPO (World Intellectual Property Organization) som publiserer rangeringen, som er et verktøy utviklet for å sammenlikne innovasjonsnivået i ulike land.

Det er 80 ulike innovasjonsindikatorer som ligger til grunn for rangeringen, og i år har over 130 land blitt vurdert. I indeksen brukes BNP for å sammenligne små og store land.

Sammen med Island ligger Norge bak de andre nordiske landene. Dette er ikke overraskende, ifølge direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre:

– Mye av næringslivet i Norge er råvarebasert, og rettet inn mot olje og gass. Sammensetningen av næringer bidrar til at vi skårer lavere på innovasjonsindeksen, sammenliknet med de andre nordiske landene.

Patentstyrets direktør Kathrine Myhre (Foto: Beate Willumsen)

Patentstyrets direktør Kathrine Myhre (foto: Beate Willumsen)

Myhre mener det er stort potensial for å øke verdiskapingen i andre næringer, eksempelvis helseindustri og teknologi som støtter opp om det grønne skiftet.

– I Norge er vi gode på kunnskaps- og teknologiutvikling, og på å skape nye produkter og tjenester som det er behov for i markedet. Ikke bare i Norge, men også globalt, sier Myhre, og legger til:

– Det er derfor et stort potensial for å bygge nye næringer, og med det flere næringsbein å stå på. Skal vi få til det, må vi ha en fortsatt satsing på produkt- og teknologiutvikling i næringer der Norge har et uforløst potensial.

Les mer om WIPOs innovasjonsindeks 2021

WIPO er FN sin verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter, og har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt. Norge er et av 182 medlemsland.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: