Patentstyrets direktør Kathrine Myhre (Foto: Beate Willumsen)
«Vi skal fortsette å lytte til kundenes behov», sier Kathrine Myhre, ny direktør i Patentstyret. (Foto: Beate Willumsen)

Ny direktør i Patentstyret

(25. januar 2021): «For å bygge et konkurransedyktig og vekstkraftig norsk næringsliv er de immaterielle rettighetene en del av kjernen», sier Kathrine Myhre, ny direktør i Patentstyret.

En del store samfunnstrender er negative for Norge; nedgang i oljeinntekter, store demografiske endringer i årene fremover og et urovekkende stort eksportgap. Dette gir et stort behov for både nytt næringsliv og nye arbeidsplasser, og vekst i eksisterende bransjer og næringer.

Kathrine Myhre har hatt tre uker i ny jobb og i tillegg til å bli kjent med Patentstyret og de ansatte legger hun planer for videreutvikling av organisasjonen for å levere på målene om flere gode rettigheter og bedre bruk av immaterielle verdier.  «Patentstyret er et kompetansesenter for immaterielle rettigheter, og vi skal fortsatt bidra til å løfte norsk næringsliv slik at norsk bedrifter styrker innovasjon, investeringer og konkurransekraft ved bruk av immaterielle rettigheter».

«Jeg har jobbet med innovasjon og næringsutvikling store deler av mitt yrkesliv, og organisasjon og ledelse ligger statsviterhjertet mitt nært – dette engasjerer meg» sier direktøren og peker på at en av styrkene hennes er kundeblikket; hun har selv vært kunde av Patentstyret og økosystemet Patentstyret er en del av og vil fortsette å ha kunden i fokus. 

Kathrine Myhre kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norway Health Tech, som hun etablerte i 2009. Hun er utdannet statsviter, og har blant annet arbeidet i Birkeland Innovasjon, IT Fornebu og OsloTech.

Les mer om Kathrine Myhre

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: