Vindmøller på fjellet
Foto: Jason Blackeye (Unsplash)

Ny patentlandskapsanalyse: Grønn teknologi – globale trender og muligheter

(22. april 2021): En patentlandskapsanalyse kartlegger handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Den gir nyttig informasjon om konkurrenters og samarbeidspartneres patenteringsaktiviteter og hvilke muligheter som finnes for videreutvikling og innovasjon. Patentstyret har laget en rapport om patenteringstrender innen et utvalg grønne teknologiområder.

Områdene ble valgt ut blant annet på bakgrunn av politiske føringer og prioriteringer rundt grønn teknologi de siste 10-20 årene.

Underlaget for analysen er basert på patentsøknader knyttet til temaene CO2 –fangst og begrensende tiltak, fornybar energi og transport.

I rapporten går vi gjennom og analyserer dataene på et globalt overordnet nivå, samt hvordan norsk og nordisk innovasjon passer inn i denne sammenhengen.

Les rapporten: Grønn teknologi – globale trender og muligheter (PDF)

Se oversikten over andre patentlandskapsanalyser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: