Kvinner sjekker kalender på PC
Foto: iStockphoto

Patent: endring ved fastsettelse av svarfrist i innsigelser

(24. februar 2021): Patentstyret endrer nå praksis i hvordan vi beregner fristen til å svare på en innsigelse. Vi vil fastsette fristen ut fra forfallsdatoen for innsigelsestiden. I saker med flere innsigere vil patenthaver nå få en felles svarfrist.

Tidligere praksis:
Ved innsigelse mot et patent har praksis hittil vært at Patentstyret sender innsigelsen til patenthaver, og patenthaver får en svarfrist på 3 måneder fra oversendelse. Hvis det har kommet flere innsigelser mot samme patent har disse blitt oversendt fortløpende, med det resultatet at patenthaver kan ha fått flere ulike svarfrister å forholde seg til.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra bransjen og for å imøtekomme en harmonisering av prosessen med Det europeiske patentverket (EPO), har Patentstyret nå endret rutiner for svarfrist i innsigelser.

Ny praksis:
Når Patentstyret mottar en innsigelse, sender vi denne til patenthaver, som får en svarfrist på 3 måneder + 2 uker fra utløpet av innsigelsesfristen (9 måneder).

Hvis vi mottar flere innsigelser mot samme patent, får patenthaver dermed kun én frist for å imøtegå disse. Det blir enklere for alle om det kun opereres med én frist, og det er mulig å få til en sammenfatning av alle argumenter i ett svar.

Alle innsigere anses som parter i samme sak og korrespondanse oversendes til alle partene i behandlingen av innsigelsen.

Du finner mer informasjon i patentretningslinjene for saksbehandlere

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: