DNA-sekvens
Foto: iStockphoto

Patentsøknader innen bioteknologi: ny standard for sekvenslister

(22. februar 2021): Nyheten oppdatert 1. september: Den nye internasjonale standarden for sekvenslister blir den eneste som godkjennes for patentsøknader innen bioteknologi hos alle nasjonale, regionale og internasjonale myndigheter. Den nye standarden vil sannsynligvis gjelder fra 1. juli 2022. (NB: opprinnelige datoen var 1. januar 2022). Den endelige avgjørelsen om datoen kommer i løpet av oktober.

Fra 1. juli 2022 (NB: ny dato) må alle sekvenslister følge WIPO ST.26 og leveres på XML-format. Det er laget gratis og trygg programvare for å opprette eller konvertere dine sekvenslister. Den eldre programvaren PatentIn avsluttes. Patentstyret har forpliktet seg til å følge den internasjonale standarden.

Mer informasjon om overgangen

Den nye standarden er en kraftig modernisering av det gamle formatet (ST.25). Det er mer detaljert, vanskeligere å lese eller forstå for mennesker, men mye sikrere å dele og å bruke. Vi anbefaler at du bruker et felles åpent og gratis verktøy fra WIPO (World Intellectual Property Organization) for å opprette sekvenslisten. Verktøyet vil bli kontinuerlig forbedret. Du kan lese mer om dette hos WIPO (PDF). 

Du kan også konvertere eldre format til det nye, ved hjelp av denne programvaren.

Programvaren er delt i 2 produkter: et som skal brukes av søkeren for å opprette/konvertere og validere XML, og et som skal brukes av myndigheten for å kontrollere.

Eksempel på det nye formatet

Glukagon er et hormon og et peptid med 29 aminosyrer. Det utskilles ut fra alfaceller i pankreas som respons på reduserte glukoseverdier i plasma. Den er sentral i postabsorbativ fase og regjerer når nedbrytning av glukose og fettlagre for energi er nødvendig. En sekvensliste for glukagonpeptidet vil se slik ut i gjeldende standard ST.25. Dette er modifisert og forkortet.

Eksempel på sekvensliste i gjeldende standard ST.25


Den nye sekvenslistingen vil se slik ut i det nye dataformatet i ST.26 (Et eksempel som er modifisert og forkortet):

Eksempel på sekvensliste i det nye dataformatet ST.26

Opprettelse og implementering av ST.26

Den nye standarden WIPO ST.26 ble vedtatt i WIPO CWS (Committee of WIPO Standards) i 2017. Arbeidet ble utført av Sequence List Task Force og ledet av Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Arbeidet hadde bred internasjonal deltagelse og kundeorganisasjonene ble grundig konsultert.

Det nye formatet er obligatorisk for innlevering i patentsøknader. Andre format vil ikke bli godkjent. XML-formatet er databaseformat. Formatet vil ikke eksistere som «papir»-versjon. Det betyr at de som ønsker det må bruke programvare for å få en lesbar presentasjon av innholdet.

Det anses ikke lenger å være nyttig med lesbar format når en datamaskin lettere og sikrere kan sortere og hente innholdet. Eldre sekvenslister fra eldre publikasjoner kan også leses av den nye programvaren eller konverteres før bruk.

Det er vedtatt at alle patentmyndigheter i hele verden tar i bruk formatet samtidig; en «big bang», sannsynligvis 1. juli 2022 (opprinnelige dato 1. januar 2022). Det vil ikke tillates parallell bruk av ST.25 (gammel standard). Den nye standarden forbedrer kompatibilitet med offentlige sekvensdatabaser. Det vil bli enklere å gjøre mer detaljerte og komplekse søk i sekvenser, og tilgjengeligheten for allmenheten bedres. Hver klar over at kravet også vil gjelde alle internasjonale søknader som leveres etter denne dato, alle prioritetssøknader, i tillegg til alle nye nasjonale, for alle myndigheter i hele verden.

En programvare for opprettelse og validering er tilgjengelig gratis for alle brukere. Programvaren lagres på egen PC, og kjører ikke på skyen. Dine sekvenslister deles ikke med andre.

Programvaren er laget av FN-organet WIPOs avdeling PCT International Bureau. Støtten til programvaren PatentIn som til nå har blitt benyttet vil avsluttes. Alle som bruker PatentIn må bytte.

Les mer om sekvenslister og programvaren hos WIPO

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: