To kvinner diskuterer en sak
Foto: Beate Willumsen

Patentstyret får støtte til å utvikle nye og bedre digitale løsninger

(11. mars 2021): Patentstyret har fått tilsagn om midler gjennom medfinansieringsordningen forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Vi ønske å effektivisere saksbehandlingen og måten næringslivet kan få tilgang til, ta i bruk, behandle og dele data om immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og design. Gjennom prosjektet vil vi utvikle nye løsninger og felleskomponenter som også andre kan ha nytte av.

I dag foregår nesten all dialog med næringslivet digitalt, og bedre digitale løsninger vil spare tid både hos næringsdrivende og hos oss i Patentstyret.

«Bedre digitale selvbetjeningsløsninger og datadeling er en del av Patentstyrets strategiske satsning for å ivareta kundebehov. Med støtte fra medfinansieringsordningen kan vi sette fart i digitaliseringsarbeidet som vil gi gevinster både for kundene våre og for Patentstyret», sier Kathrine Myhre, Direktør i Patentstyret.

Vi vil bruke ny teknologi og utvikle løsninger som gjør det enkelt å vise, analysere og eksportere data for kunder. I tillegg vil prosjektet bidra til å løfte oss over i Altinn 3.0 ved at vi utvikler felleskomponenter andre også kan ha nytte av.

Prosjektet vil pågå i perioden 2021-2024, og den økonomiske rammen er på om lag 16 millioner kroner.

Mer om medfinansieringsordningen

Det er Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) som forvalter medfinansieringsordningen for delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak. Ordningen skal bidra til å realisere regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi fram mot 2025. Tiltakene som får støtte skal gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor.

Les mer om medfinansieringsordningen på regjeringen.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: