R i en sirkel foran en ringperm med papirer
Foto: iStockphoto

Saksbehandlingstid for design og varemerke i sommer

(21. juni 2021): Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt.

Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at innkommet post i eksisterende saker vil kunne ta en stund før de blir synlig i søketjenesten.

Ingen saker vil bli henlagt dersom fristen er overholdt, da disse fanges opp av vårt saksbehandlingssystem.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: