Skisse av en ideprosess
Foto: doga.no

Søk om midler til designdrevet innovasjon

(16. mars 2021): Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan du søke om midler for 2021.

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger? Nå kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt. 

Søknadsfrist 10. mai.

Les mer på DOGAs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: