To menn som ser skeptisk ut
Foto: iStockphoto

Useriøs aktør tilbyr fornyelse av varemerker

(5. mai 2021): Patentstyret har nylig blitt gjort oppmerksom på en ny aktør, Levin Nyman & Partners, som sender ut misvisende brev der de tilbyr å fornye varemerket ditt for over 12 000 kroner, en sum som er langt høyere enn den offentlige avgiften til Patentstyret. 

Selskapet sender ut varsel unødvendig tidlig, før varemerkeinnehavere får offentlig informasjon fra oss.

Vi vil presisere at vi ikke har noe samarbeid med dette selskapet. Det er enkelt å betale for fornyelse selv, eller med bruk av din faste samarbeidspartner for den som har det (fullmektig).

Selskapet ligger på svarteliste hos: 

NB: Vær oppmerksom på at opplysninger om varemerker, patenter og design er offentlig tilgjengelige. Dermed er det mulig å bruke databasene til Patentstyret og andre IPR-myndigheter over hele verden til å skaffe bakgrunnsinformasjon for useriøs markedsføring, falske eller misvisende fakturaer mv.

Patentstyret vil følge med på utviklingen i tiden fremover, og vurdere ytterligere tiltak dersom denne virksomheten fortsetter.

Se også oversikten over selskap som sender ut falske krav.

Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du har spørsmål.

Slik ser et brev fra Levin Nyman & Partners ut

Kopi av et misvisende brev fra Levin Nyman & Partners
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: