Årsrapport 2021

(7. mars 2022): Hva skjedde i 2021? Hvor mange søknader fikk vi inn på varemerke-, design- og patentområdet? Hvor mange var fra norske virksomheter? Hvor mange rettigheter er i drift? Hvilke aktiviteter gjorde vi for å øke kunnskapen på fagområdet vårt, og hvor fornøyde var kundene med tilbudet?

Sentrale tall for 2021

Antall søknader

  • 18 142 varemerke 
  • 1 292 design
  • 1 580 patent

Rettigheter i kraft

  •  236 535 varemerker
  • 11 728 design
  • 48 402 patenter

Beste kundesenter

For tredje år på rad, fikk kundesenteret vårt prisen for beste kundeservice innen offentlig sektor.

Stor aktivitet

Vi gjennomførte 33 arrangementer i 2021, og hadde ca 4 740 deltakere på kurs og foredrag. Vi samarbeidet med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva, DOGA, Brønnøysundregistrende, Altinn og Norid, og også med fullmektigbransjen. Vi holde flere foredrag på universiteter og høyskoler, og inngikk avtrale med NMBU.

Vi hadde stor gjennomslagskraft i mediene, og nådde ut til mange gjennom våre sosiale mediekanaler. Over 310 900 besøkte nettsidene og søketjeneten vår. 

Kundene er godt fornøyde med oppfølgingen og med tjenestene våre.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: